28 FEBRUARI KL. 18 • WILHELMSDAL

 • Musik av Anette Lundell
 • Riksdagsledamot Anders Adlercreutz
 • Presentation av Ingås kandidater och valprogram
 • Kaffeservering

SFP i Ingå har nominerat sina första kandidater inför kommunalvalet 2017.

Medlemmarna samlades till medlemsmöte i Wilhelmsdal 26.10. Närvarande var också SFPs kontaktchef Christoffer Hällfors som berättade om bl.a. vilka regler som gäller för valfinansiering och redovisning för kandidaterna, och vilka regler som gäller för utomhusaffischering.
Lokalavdelningen i ingå nominerade följande 15 kandidater:

 • Backman Tom
 • Bergman-Auvinen Marie
 • Elfving Andreas
 • Holmberg Erik
 • Karlstedt Kaj
 • Lemström, Robert
 • Ljungqvist Tanja
 • Malmberg Lars
 • Rehnberg Mikael
 • Sjöblom Kaj
 • Träskman Ingrid
 • Unnérus Hans-Anders
 • Wickström Henrik
 • Åberg Karl
 • Örnmark Bjarne

SFP i Ingå håller sitt följande nomineringsmöte runt årsskiftet.
Kaj Karlstedt
valkoordinator

Bästa Ingåbo,

 

Våren 2017 är det igen dags för kommunalval. Den 9 april 2017 väljs Ingås fullmäktige för åren 2017-2021. Då väljs de 27 personer som tillsammans ska fatta besluten som rör oss och kommunen.  

I nuvarande fullmäktige har SFP 13 medlemmar, och är därmed den största gruppen. Även i fortsättningen vill vi försäkra oss om en stark ställning i det nya fullmäktige. Så vi kan påverka.

SFP i Ingå går till val med målet att ha en bred representation i kandidatnomineringen. Totalt ryms 40 kandidater på vår lista. Dessa kandidater ska representera kommuninnevånarna så bra som möjligt, beträffande ålder, kön, yrke och boningsort. 

SFP vill också i fortsättning arbeta för öppenhet, respekt och konstruktivt samarbete inom kommunen.  För att lyckas med detta behövs beslutsfattare med kunskap och kännedom om både utbildning, social- och hälsovård, näringsliv, planering, byggande, miljö, kultur, ungdom, samhällsteknik mm. Alla behöver inte kunna allt, men gruppen som helhet ska ha den bredd som behövs.

För att lyckas behövs goda och engagerade kandidater.

Är du intresserad av samhällsfrågor? Vill du vara med och påverka?

Kanske du är en av de kandidater vi i SFP söker?

Tag gärna kontakt med mig, så berättar jag mera. Sänd epost på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller ring  040  8698 352.

Om du själv inte vill ställa upp, kan du kanske ändå hjälpa mig med att hitta engagerade personer som vill jobba för Ingås framtid.

 

Med vänlig hälsning,

 

Kaj Karlstedt

Ordförande, och

Valledare, SFP i Ingå

Riksdagsvalet närmar sig och det är dags att bekanta sig med kandidaterna och partiernas valteman. Vem vill du att ska sitta i riksdagen och besluta? Torsdagen 26.3.2015 kl. 18 ordnas en valdebatt i Merituuli skola i Ingå. Deltagarna i panelen är Christel Liljeström och Tanja Ljungqvist från Svenska Folkpartiet, Sari Multala och Raija Vahasalo från Samlingspartiet, Tiina Elo och Oskari Sundström från De Gröna, Kimmo Kiljunen och Maarit Feldt-Ranta från Socialdemokraterna, Ari Paloheimo från Kristdemokraterna och Pekka Sinisalo och Piritta Poikonen från Sannfinländarna. Moderator är Bengt Jansén.

Välkomna att lyssna på och fråga ut kandidaterna!

 

SFP i Ingå höll sitt årsmöte 13 mars på Ingahemmet. Mötet var det första på Ingahemmet, och utrymmet kommer under det närmaste året att fungera som hem för fullmäktigemötena. Före mötet tog mötesdeltagarna del av förberedelserna inför EU-valet i vår. Inga kandidater fanns på plats, men Andreas Elfving gjorde en fin presentation av de nominerade kandidaterna.

Därefter berättade kvällens andra gäst, riksdagsman Thomas Blomqvist, om aktuella händelser inom rikspolitiken. Ukrainakrisen var det stora samtalsämnet, även om alla pågående reformer också belystes. En god diskussion om landets säkerhetspolitik fördes därefter.

Före årsmötet påbörjades hann deltagarna med en kaffepaus, där Blue Service servering, som finns på Ingahemmet, utnyttjades. Under påföljande årsmötesförhandlingar omvaldes Kaj Karlstedt till ordförande för lokalavdelningen, och Peter Siggberg som inte ställde upp för omval i styrelsen avtackades för sin insats.

Den nya styrelsen har konstituerat sig 3 april. Styrelsen består av följande personer

Kaj Karlstedt, ordförande
Erik Holmberg, viceordförande
Marie Bergman-Auvinen, kassör,
Eivor Björklöf, sekreterare (omval)
Barbro Backman, medlemsekreterare (omval)
Daniel Kawecki, medlem (ny)
Åsa Sjöberg-Backman, medlem
Kawecki och Sjöberg-Backman har huvudansvaret för information och medlemskontakt på hemsida och facebook.