SFP I INGÅ – ÅRSMÖTE

onsdag 29.3.2017 kl. 18.30

i Wilhelmsdal (gamla biblioteket)

Stadgeenliga ärenden. Gäst: riksdagsledamot Thomas Blomqvist

Kaffeservering. Välkomna!

Styrelsen