28 FEBRUARI KL. 18 • WILHELMSDAL

  • Musik av Anette Lundell
  • Riksdagsledamot Anders Adlercreutz
  • Presentation av Ingås kandidater och valprogram
  • Kaffeservering