SFP i Ingå har nominerat sina första kandidater inför kommunalvalet 2017.

Medlemmarna samlades till medlemsmöte i Wilhelmsdal 26.10. Närvarande var också SFPs kontaktchef Christoffer Hällfors som berättade om bl.a. vilka regler som gäller för valfinansiering och redovisning för kandidaterna, och vilka regler som gäller för utomhusaffischering.
Lokalavdelningen i ingå nominerade följande 15 kandidater:

 • Backman Tom
 • Bergman-Auvinen Marie
 • Elfving Andreas
 • Holmberg Erik
 • Karlstedt Kaj
 • Lemström, Robert
 • Ljungqvist Tanja
 • Malmberg Lars
 • Rehnberg Mikael
 • Sjöblom Kaj
 • Träskman Ingrid
 • Unnérus Hans-Anders
 • Wickström Henrik
 • Åberg Karl
 • Örnmark Bjarne

SFP i Ingå håller sitt följande nomineringsmöte runt årsskiftet.
Kaj Karlstedt
valkoordinator