6.11.2016

Svenska dagen-fest på Furuborg

Hjärtligt välkomna till årets Svenska dagen fest här på Furuborg. Ett speciellt varmt välkommen hälsar jag till Jonas Jungar, som vi i dag har glädjen att ha som festtalare här.

Dagsläget

Årets Svenska dagen firas i ett vintrigt landskap, med snö och minusgrader. Det känns ovant, och bådar kanske för en lång och fin vinter? Annars är ju allt som vanligt. Klockan ställs om till vintertid, farterna sänks på våra landsvägar, osv. Vad innehåller då det här osv? Det beror säkert på oss själva, vad vi tänker på. För egen del ryms en del tråkiga förändringar in i mitt osv. Med detta inte sagt att vintertid eller vinterhastighet på nåt sätt skulle vara tråkiga. Jag tänker på vår oanvändbara tågbana, och våra snart tomma postlådor. Har ni tänkt på hur onödig kustbanan känns just nu för oss Ingåbor?

Tänk er att motorvägen en dag skulle förlängas från Kyrkslätt till Karis. Bra tänker många, Men det är innan min jämförelse med kustbanan kommer. För att jämförelsen inte ska halta byggs motorvägen, av ekonomiska skäl, utan av- och påfarter i Ingå! Inte mycket att glädjas åt, eller hur?

De tomma postlådorna blir verklighet för många av oss den 8 december. Nödvändigtvis inte alla, för posten utkörningsrutter avgör vem av oss som får morgontidningen i tid, och vem som får tidningen i otid. Kanske Degerbyborna, eller Solbergborna får morgontidningen ännu en tid framöver på morgonen? I Sjundeå fortsätter i morgonutdelningen, så det kan vara värt att täcka över Ingåskyltarna, så de sömniga morgonutdelarna inte märker att de är inne i vår kommun.

Beträffande tågtrafiken ska sägas att kommunen nog arbetar för att få en fungerande kollektivtrafik ordnad för oss Ingåbor. Tidningarnas morgonutdelning kan kommunen knappast rädda, här är det väl nog närmast att se till att vi skulle ha skapliga fibernät, och välriktade telemaster som möjliggör snabba nedladdningar av aviser och nyheter på läsplattor och datorer.

Svenska språket

Idag då vi firar Svenska Dagen är det skäl att notera at det finns både goda och dåliga nyheter på den fronten. De goda är att det inrapporteras en större förståelse för ett 2-språkigt Finland, med ökat intresse för att lära sig svenska på helfinska orter. Man har insett att språk öppnar portar. Det ger valmöjlighet för unga och välutbildade att hitta arbetsplatser i 2 – språkiga och svenskspråkiga miljöer. Också intressanta och välavlönade jobb ute i norden lockar.

De dåliga nyheterna kommer i första hand från vår SOS-regering. Regeringen har digra reformplaner på gång, som om de förverkligas, i grunden ändrar på mycket i vårt samhälle, och i vår vardag. Illavarslande är med vilken lätthet de tänkt navigera förbi kraven på språkkonsekvensbedömningar av sina reformer.

Som exempel nämner jag Svenska Österbotten, där reformen skulle flytta sjukhusverksamheten med full-jour från 2-språkiga Vasa, till enspråkiga Seinäjoki. 10 000 Österbottningar protesterade på Vasa torg mot planerna, men det noterades överhuvudtaget inte alls av regeringen. Endast en Center-partist kan ha en sån nonchalant inställning till de svenskspråkigas behov, och en sådan förkärlek för Seinäjoki. En sån här likgiltig inställning till fungerande 2-språkighet kan också bjuda på nya, otrevliga överraskningar. Och inget säger att vi här i västnyland skulle vara förskonade från dem. Men det finns hopp. Allt bygger ju på politiska beslut, som fattas i demokratisk ordning. Och hit hör också val och valdeltagande.

Vi har ett kommunalval framför oss, som kulminerar i april. Valdagen är den 9 april nästa år. Just nu söker vi efter goda kandidater till förtroendeposterna. I och för sig gör nog alla partier i Ingå det, men jag marknadsför nu inte de andra.

Är du intresserad av att ställa upp, eller vet vem som borde ställa upp, så tipsa oss. Ännu finns det rum för nya kandidater. Efter kommunalvalet, följer sen i rask takt både landskaps- och presidentval. Och sen blir det dags för riksdagsval och småningom ett nytt EU-val. Som ni märker är livet fyllt av val.

Dagens program

Dagens program fortsätter med sång av Degerbys storheter; Degerby Bortblandade Kör, under ledning av Magnus Ljungqvist. De var nyligen på en utlandsturne´, så jag vet faktiskt inte om alla korister hittat hem ännu. Men vi ser snart hur många som är på plats här. Festtalare idag är som jag tidigare nämnde Jonas Jungar. Vad han kommer att tala om är oklart för mig. Men en gissning är att det berör det svenska spåkets framtid. Det kan å andra sidan också tänkas beröra det amerikanska presidentvalet, eller jaktskrönor från älgjaktlaget uppe i Krämars. Alla förslag lika aktuella och lika viktiga.

 Efter festtalet blir det dags för kaffe.

Och på föreningens vägnar hoppas jag att ni noterar, och bistår vår frivilliga kaffekassa.

 Hjärtligt Välkomna, än en gång. 

  Kaj Karlstedt

  ordf.