Det var bättre förr, är ett uttryck jag normalt brukar undvika. Varför? Jo, för en obekant läsare kan det verka som om jag antingen är gammal som gatan, eller än värre, slutat se framåt med tillförsikt i blicken. Och sådana slutsatser är ju helt felaktiga!

Nej, med uttrycket vill jag endast ta oss tillbaks en kort bit i lokalhistorien. Tillbaks till tiden före senaste kommunalval. Det var den tiden som var så mycket bättre, än den tid vi levt i under den senaste perioden. Det fanns tidigare kunniga politiker som hade sin hemvist i etablerade partier. Dessa politiker gjorde inte så mycket väsen om sig, men arbetade målmedvetet för Ingås bästa. Och de etablerade partierna hade kända agendor. Konsumentupplysningen fungerade.

De senaste fyra åren har innehållit mycket som man helst skulle lägga bakom sig, men inför valet om en dryg månad är det minsann skäl att hålla vissa händelser i minnet. Kommunalpolitiken under senaste period har genomsyrats av villrådighet och osäkerhet. Mycket har berott på att ovana personer fått uppdrag de inte varit mogna för. De flesta behöver växa till sig inför nya uppdrag, och visst blir politiken virrig om majoriteten i ett kommunalt organ saknar insikt i kommunallag, förvaltning och demokrati. Bra beslut kräver oftast en process med gedigen tjänstemannaberedning och sen förankring hos politikerna.  Nu har det inte fungerat på det sättet. Förtroendet för beredningen har saknats, egna agendor har skrivits och målet har varit att rasera fungerande strukturer. Målet har ofta också varit att tillgodose endast en minoritet av Ingåbornas behov. 

Nu ska vi tillsammans återställda dessa gamla goda tider. Vi ska se till att Ingåborna efter valet har ett fullmäktige som heter duga! Politiker som med sin kunnighet borgar för beslut som i det korta perspektivet ser till att kommunen fungerar, och Ingåborna trivs. Och samtidigt utvecklar kommunen på lång sikt.

För mig betyder det bl.a. att sjuk- och hälsovården fungerar också efter årsskiftet, landsbygdsförvaltningen startar på ett bra sätt, och de förestående skolutbyggnadsplanerna framskrider med ritningar och ekonomiplan i kommunens budget. Markplaneringen är långsiktig, och fortsäteer mot de mål som fullmäktige uppställt. Det är ett digert program för 2013-2015 som kommer att behöva ekonomiska-, tjänstemanna- och politikerresurser.

Tillsammans kan vi nå dessa mål.

Det var bättre förr!

Det var bättre förr, är ett uttryck jag normalt brukar undvika. Varför? Jo, för en obekant läsare kan det verka som om jag antingen är gammal som gatan, eller än värre, slutat se framåt med tillförsikt i blicken. Och sådana slutsatser är ju helt felaktiga!

Nej, med uttrycket vill jag endast ta oss tillbaks en kort bit i lokalhistorien. Tillbaks till tiden före senaste kommunalval. Det var den tiden som var så mycket bättre, än den tid vi levt i under den senaste perioden. Det fanns tidigare kunniga politiker som hade sin hemvist i etablerade partier. Dessa politiker gjorde inte så mycket väsen om sig, men arbetade målmedvetet för Ingås bästa. Och de etablerade partierna hade kända agendor. Konsumentupplysningen fungerade.

De senaste fyra åren har innehållit mycket som man helst skulle lägga bakom sig, men inför valet om en dryg månad är det minsann skäl att hålla vissa händelser i minnet. Kommunalpolitiken under senaste period har genomsyrats av villrådighet och osäkerhet. Mycket har berott på att ovana personer fått uppdrag de inte varit mogna för. De flesta behöver växa till sig inför nya uppdrag, och visst blir politiken virrig om majoriteten i ett kommunalt organ saknar insikt i kommunallag, förvaltning och demokrati. Bra beslut kräver oftast en process med gedigen tjänstemannaberedning och sen förankring hos politikerna. Nu har det inte fungerat på det sättet. Förtroendet för beredningen har saknats, egna agendor har skrivits och målet har varit att rasera fungerande strukturer. Målet har ofta också varit att tillgodose endast en minoritet av Ingåbornas behov.

Nu ska vi tillsammans återställda dessa gamla goda tider. Vi ska se till att Ingåborna efter valet har ett fullmäktige som heter duga!

Politiker som med sin kunnighet borgar för beslut som i det korta perspektivet ser till att kommunen fungerar, och Ingåborna trivs. Och samtidigt utvecklar kommunen på långsikt.

För mig betyder det bl.a. att sjuk- och hälsovården fungerar också efter årsskiftet, landsbygdsförvaltningen startar på ett bra sätt, och de förestående skolutbyggnadsplanerna framskrider med ritningar och ekonomiplan i kommunens budget. Markplaneringen är långsiktig, och fortsäteer mot de mål som fullmäktige uppställt. Det är ett digert program för 2013-2015 som kommer att behöva ekonomiska-, tjänstemanna- och politikerresurser.

Tillsammans kan vi nå dessa mål.