Välkomna

I kväll är det roligt att få firas Svenska Dagen tillsammans med er. För 1½ vecka sedan var det kommunalval, och valdagen var samtidigt slutet på en 2 månader lång och intensiv valkampanj. Och efter den intensiva period, som hösten varit, känns det bra med fest och glädje. I kväll med anledning av Svenska Dagen. Svenska Dagenfesterna har lång tradition hos oss. I Ingå-Sfp:s 100 årshistorik omtalas åtminstone de välbesökta festerna från 30-talet. Då hölls högstämda festtal och det hela föregicks av minnesstunder i kyrkan.

Kommunalvalet

Då vallokalerna stängdes, och valurnorna tömdes söndagen 28.10 visade det sig att valet på flera sätt gått bra här i Ingå. Valdeltagandet hade varit livligt, och röstnings-% var nästhögst i Nyland (efter Grankulla), trots att den sjönk lite från föregående kommunalval. Och ett livligt valdeltagande är ju en förutsättning för att demokratin ska fungera. Det andra som var bra med valet är naturligtvis valresultatet. Sfp lyckades återta 3 viktiga mandat och har nu 14 platser i det nya fullmäktige. Vi har således enkel majoritet i fulmäktige, och kan bättre än nu bevaka livsviktiga frågor. Frågor som berör vår väljarkår, och frågor som ur svenskans perspektiv är viktiga. Vi får dessutom hoppas att vi kan bygga upp en förtroendegivande politik med de övriga partierna, så att stora frågor kan få ett brett stöd i fullmäktige. Endast på det sättet kan kommunen utvecklas i positiv riktning.

Ett gott val kan ha många orsaker. Själv vill jag tacka väljarna som flitigt besökte väljarbåsen, och dessutom vill jag tacka våra 35 fantastiska kandidater som tillsammans bäddade för framgången.

Tack.

Diktatur

Under valdebatten spökade ordet ”diktatur” allt emellanåt på insändarspalterna. Varför? Varför vill andra politiska partier, och andra kandidater påstå att SFP utövat diktatur i Ingå? Varvat med påståendet att vi dessutom utövat det i 106 år. Ska man ta det bokstavligt? I så fall är vi ju dubbelt värre än t.ex. Nordkorea.

När man läser i 100-års historiken ser man att kommunens första fullmäktige valdes 1911, för 101 år sedan. Vidare kan man där läsa att under 30-talet var det så lugnt på den kommunala fronten att det ibland inte hölls val. Man valde fullmäktige med sämjoval. Under åren efter kriget var det däremot större aktivitet. Vid valet 1945 fanns 4 valförbund som kämpade om fullmäktigeplatserna, och Sfp ställde över huvudtaget inte upp.

Med detta som bakgrund, och med beaktande att det däremellan ordnats allmänna, demokratiska val kan man säkert, med gott samvete, avfärda ”diktators-pratet” som struntprat.

Kvällens program

Kvällens program fortsätter med tal av generalsekreterare Björn Månsson. Björn som själv gjorde en utmärkt valkampanj som gav honom plats i H:fors fullmäktigeförsamling. Grattis Björn.

Vidare blir det sång och musik av Patricia Borgman. Patricia studerar på musiklinjen vid Lärkkulla, och bjöd också ifjol oss, på underhållande musik.

Före Modersmålets sång och kaffeserveringen som avslutar kvällens fest kommer vi att få ta del av en pin färsk Stand up-show med Henrik Wickström. Som vanligt vet jag inte vad Henrik bjuder på, så det blir en spännande väntan för oss alla.

Kaj Karlstedt

ordf.