Det nya året har just startat, och vanligtvis brukar vårvintern präglas av förberedelser inför vårens årsmöte. I år ser vårvintern annorlunda ut tack vare kommande riksdagsval som hålls redan 19 april. Partiet har snart nominerat alla kandidater, och kandidaterna kör som bäst igång sina egna kampanjer. Julens släktmiddagar har bytts till kampanjträffar med kampanjarbetare och valmöten med presumtiva väljare. 

I Ingå har de senaste valen varit framgångsrika för SFP. Både kommunalvalet 2102 och EU-valet 2014 var framgångsrika där vi ökade i antalet röster, och där uppställda målsättningar nåddes.  Glädjande är också att valdeltagandet i kommunen varit högt i dessa val, ja bland det högst i den Nyländska valkretsen.

 

Bra valresultat erhålls inte av sig själv. Inte kan det heller köpas. Nej, det som gäller är framförallt en bra kampanj, goda kandidater och ett tilltalande valprogram.

I kampanjarbetet behövs människor, människor som har tid, energi eller idéer. Gärna allt detta. Är du intresserad av att delta i kampanjarbete ska du inte tveka att ta kontakt. Med Ingå lokalavdelning om du vill jobba för partiet, eller direkt med nån av kandidaterna om du speciellt vill jobba i en kandidats kampanjgrupp. Lokalavdelningen jobbar för kretsens alla kandidater.

Ur Ingåperspektiv innehåller kandidatbuketten flera kandidater med Ingåanknytning. Det ska bli extra spännande att följa med deras kampanjer. Vi har två ”egna” kandidater då Tanja Ljungqvist (Svenska kvinnoförbundet i Ingå) och Henrik Wickström (SU i Ingå) ställer upp. En tredje intressant Ingåbo som ställer upp är Hilkka Olkinuora. Tyvärr kandiderar hon i Helsingfors valkrets så hon får lov att klara sig utan Ingåröster i detta val! Sen finns det ännu några kandidater med stark anknytning till Ingå, och Västnylands egen riksdagsman Thomas Blomqvist som ställer upp för omval. Utmärkande är att SFP i Nyland har en otroligt bra kandidatbukett!

Men det behövs, valkretsen är krävande, och allt ska gå i lås för att nå resultatet 4 invalda då valdagen är över.  Ett av våra ess i årets val är att vi nu har partiordförande Calle Haglund i kandidatbuketten. Det kan vara den avgörande faktorn, när rösterna räknas ihop.

Valprogrammet är inte tillgängligt ännu, men min gissning är att ekonomi, uppsving, reformer samt försvars- och säkerhetspolitik ingår i programmet.

Solberg 14.1.2015
Kaj Karlstedt
ordförande